MENU...

AUDYT
RODO


Na czym polega usługa przeprowadzenia Audytu RODO (Audytu zgodności z przepisami RODO)

Usługa polega przeprowadzeniu u Państwa organizacji audytu zgodności z RODO, tj. zweryfikowaniu czy dane osobowe w Państwa organizacji przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO i wydanych na jego podstawie ustaw i rozporządzeń. Podsumowaniem audytu jest raport zawierający stwierdzone uchybienia względem obowiązujących przepisów (w szczególności RODO) oraz czynności konieczne do wykonania w celu ich naprawy.

Jak wygląda Audyt RODO?

Audyt RODO polega w szczególności na:

 • fizycznej inspekcji pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe
 • przeprowadzeniu wywiadów z wybranymi pracownikami
 • analizie stron internetowych, formularzy i innych miejsc z których pozyskiwane są dane osobowe  pod względem spełnienia obowiązków informacyjnych
 • analizie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • weryfikacji stosowanych zabezpieczeń fizycznych jak i technicznych (weryfikacja stacji roboczych, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi)Ostateczna cena przeprowadzenia audytu RODO ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością spółki. Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny usługi dla Państwa organizacji/uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa organizację.


Audyt zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) obejmuje w szczególności:

 1. Inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych u Klienta
 2. Weryfikację procesów przetwarzania danych z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Art. 5 RODO)
 3. Sprawdzenie podstaw prawnych do przetwarzanych zbiorów danych osobowych (Art. 6; Art. 9; Art. 10 RODO)
 4. Weryfikację obecnie stosowanych klauzul zgód (Art. 7 RODO)
 5. Sprawdzenie czy organizacja świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego. Weryfikacja warunków wyrażania zgody przez dzieci w tymże obszarze (Art. 8 RODO)
 6. Weryfikację spełnienia obowiązków informacyjnych (Art. 12; Art. 13; Art. 14 RODO)
 7. Weryfikację infrastruktury klienta oraz procedur zastosowanych w organizacji pod względem realizacji praw osób, których dane dotyczą  (Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22 RODO)
 8. Sprawdzenie czy zastosowano odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, weryfikacja przeprowadzonej analizy ryzyka (Art. 24; Art. 25, Art. 32 RODO)
 9. Sprawdzenie czy organizacja zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami przetwarzającymi oraz weryfikacja tychże umów (Art. 28 RODO)
 10. Sprawdzenie kompletności rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (Art. 30 RODO)
 11. Sprawdzenie procedur dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego (Art. 33 RODO)
 12. Sprawdzenie procedur dotyczących zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (Art. 34 RODO)
 13. Określenie czy w organizacji wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (Art. 35 RODO)
 14. Sprawdzenie czy w organizacji wymagane jest powołanie inspektora ochrony danych (Art. 37 RODO)
 15. Sprawdzenie czy dane osobowe przekazywane są do Państwa trzeciego. Weryfikacja przesłanek legalizujących przesyłanie danych w tymże obszarze (Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 49 RODO)4B sp. z o.o.     
ul. Pachońskiego 5d/87    
31-223, Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)