MENU...

Czy powinienem powołać IOD?

Do powołania Inspektora Ochrony Danych zobowiązane są :

  • organy lub podmioty publiczne (za wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości
  • administratorzy danych lub podmioty przetwarzające, których główna działalność opiera się na systematycznym monitorowaniu osób na dużą skalę
  • administratorzy danych podmioty przetwarzające, których główna działalność, których główna działalność opiera się na duża skalę szczególnych kategorii danych (wymienionych w art. 9 RODO) oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (wymienionych w  art. 10 RODO)

4B sp. z o.o.     
ul. Pachońskiego 5d/87    
31-223, Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)