MENU...

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest podmiot przetwarzający dane osobowe, decydujący o celach i środkach w jakich te dane są przetwarzane:

  • w przypadku spółek prawa handlowego (np. spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych) administratorem danych osobowych jest sama spółka prawa handlowego a nie poszczególne organy lub osoby kierujące sprawami spółki.
  • w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, administratorem danych osobowych jest sam przedsiębiorca.

4B sp. z o.o.     
ul. Pachońskiego 5d/87    
31-223, Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)