MENU...

OUTSOURCING IOD


Opis usługi Outosurcingu IOD (zewnętrzny IOD)

Oferujemy Państwu przejęcie odpowiedzialności oraz wszelkich obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługa polega na powołaniu w Państwa organizacji naszego wyspecjalizowanego pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (przejęciu funkcji IOD) - każdy z naszych pracowników powoływany na to stanowisko posiada certyfikat audytora wiodącego systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Osoba ta zajmuje się kompleksowo wszystkimi sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji - prowadzi stosowną dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji), przeprowadza kontrolne audyty oraz prowadzi szkolenia dla osób upoważnionych, wspiera merytorycznie pracowników organizacji, tworzy i opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pełna lista zadań realizowanych przez zewnętrznego IOD znajduje się u dołu niniejszej strony. W zależności od potrzeb organizacji, Inspektor Ochrony Danych może wykonywać również inne zadania (np. cykliczna wizyta u Klienta w ramach dyżuru eksperta).


Dla kogo przeznaczony jest outsourcing IOD?

Oferta przeznaczona jest dla organizacji, na których ciąży ustawowy wymóg powołania Inspektora (czytaj więcej) ale także dla firm (w tym również dla tych mniejszych), które chciałyby wszelkie sprawy związany z ochroną danych osobowych zlecić na zewnątrz. Pozawala to Państwu skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy sprawami związanymi z ochroną danych osobowych zajmują się nasi wyspecjalizowani eksperci.
Cena Outsourcingu IOD

Ostateczna cena Outsourcingu IOD ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Ceny dla mniejszych podmiotów zatrudniających do paru /parunastu pracowników, zaczynają się już od 200zł netto / mies. Usługa zewnętrznego IOD w kilkunasto / kilkudziesięciu osobowej organizacji to koszt rzędu 300 - 600 zł netto / mies. (dotyczy firm handlowych, sklepów internetowych).  Ostateczna cena jest zależna jednak od wielu czynników, w szczególności zakresu przetwarzanych danych i czynności jakich dokonuje na nich  organizacja. Wiążącą ofertę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością spółki. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@4b.net.pl bądź też telefonicznie pod numerem 691 281 107.


Usługa Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych obejmuje:

 • przygotowywanie oraz przedstawianie Klientowi planu audytów;
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie).
 • informowanie Klienta o wszelkich obowiązkach spoczywających na nim na mocy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. oraz innych obowiązujących go przepisach prawnych z zakresu ochrony danych;
 • systematyczna aktualizacja polityk z zakresu ochrony danych osobowych;
 • szkolenie przeprowadzone dla pracowników w siedzibie Klienta;
 • zapoznawanie nowo zatrudnianych pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia stacjonarne lub szkolenia online)
 • reprezentacja Klienta w przypadku kontroli z organu nadzorczego, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO);
 • tworzenie i nadzór nad podpisywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • audyt doraźny w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa
 • wsparcie w przypadku wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych:
  o instrukcje postępowania dla pracowników,
  o analiza przyczyn naruszeń,
  o zalecenia pokontrolne,
  o aktualizacja polityk i procedur lub / oraz opracowanie wytycznych dla pracowników na podstawie analizy zaistniałych naruszeń (Ciągłe doskonalenie);
 • monitorowanie przestrzegania przez Klienta przepisów RODO, innych przepisów prawnych, a także wdrożonych polityk z zakresu ochrony danych osobowych ;
 • udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4B sp. z o.o.     
ul. Św. Filipa 23/3     
31-150 Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)