MENU...

OUTSOURCING IOD


Opis usługi Outosurcingu IOD (zewnętrzny IOD)

Usługa polega na powołaniu w Państwa organizacji naszego wyspecjalizowanego pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (przejęciu funkcji IOD) - każdy z naszych pracowników powoływany na to stanowisko posiada certyfikat audytora wiodącego systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001. IOD zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji - prowadzi stosowną dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji), przeprowadza kontrolne audyty oraz prowadzi szkolenia dla osób upoważnionych, wspiera merytorycznie pracowników organizacji, tworzy i opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pełna lista zadań realizowanych przez zewnętrznego IOD znajduje się u dołu niniejszej strony. W zależności od potrzeb organizacji, Inspektor Ochrony Danych może wykonywać również inne zadania (np. cykliczna wizyta u Klienta w ramach dyżuru eksperta). 


Dla kogo przeznaczony jest outsourcing IOD?

Oferta przeznaczona jest dla organizacji (w tym również dla tych mniejszych podmiotów), które chciałyby zlecić prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych firmie zewnętrznej. Pozawala to Państwu skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy sprawami związanymi z ochroną danych osobowych zajmują się nasi wyspecjalizowani eksperci. W przypadku niektórych organizacji istnieje ustawowy wymóg powołania Inspektora (czytaj więcej).
Cena Outsourcingu IOD

Ostateczna cena Outsourcingu IOD ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Ceny dla mniejszych podmiotów zatrudniających do paru /parunastu pracowników, zaczynają się już od 200zł netto / mies. Ostateczna cena jest zależna jednak od wielu czynników, w szczególności zakresu przetwarzanych danych i czynności jakich dokonuje na nich organizacja. Wiążącą ofertę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością spółki. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@4b.net.pl bądź też telefonicznie pod numerem 691 281 107.


Usługa Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych obejmuje:

 • przygotowywanie oraz przedstawianie Klientowi planu audytów;
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie).
 • informowanie Klienta o wszelkich obowiązkach spoczywających na nim na mocy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. oraz innych obowiązujących go przepisach prawnych z zakresu ochrony danych;
 • systematyczna aktualizacja polityk z zakresu ochrony danych osobowych;
 • szkolenie przeprowadzone dla pracowników w siedzibie Klienta;
 • zapoznawanie nowo zatrudnianych pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia stacjonarne lub szkolenia online)
 • reprezentacja Klienta w przypadku kontroli z organu nadzorczego, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO);
 • tworzenie i nadzór nad podpisywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • audyt doraźny w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa
 • wsparcie w przypadku wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych:
  o instrukcje postępowania dla pracowników,
  o analiza przyczyn naruszeń,
  o zalecenia pokontrolne,
  o aktualizacja polityk i procedur lub / oraz opracowanie wytycznych dla pracowników na podstawie analizy zaistniałych naruszeń (Ciągłe doskonalenie);
 • monitorowanie przestrzegania przez Klienta przepisów RODO, innych przepisów prawnych, a także wdrożonych polityk z zakresu ochrony danych osobowych ;
 • udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4B sp. z o.o.     
ul. Pachońskiego 5d/87    
31-223, Kraków
tel. +48 691 281 107  
mail:
kontakt@4b.net.pl


NIP: 6762470090   
REGON: 122982939   
KRS: 0000485534  

Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł 

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i realizacją projektów z zakresu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO, tworzymy wymaganą dokumentację i procedury, nasi pracownicy mogą także realizować zadania jako Inspektorzy Ochrony Danych, kompleksowo zajmując się ochroną danych w danej organizacji. Udostępniamy także usługę pozwalającą samodzielnie wdrożyć RODO w Państwa organizacji.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)