Na czym polega usługa Audytu zgodności z RODO?

Usługa audytu zgodności z RODO  polega na przeprowadzeniu w firmie/organizacji badania mającego na celu ustalenie jakie dane osobowe są w niej przetwarzane oraz czy dane te przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt polega w szczególności na fizycznej inspekcji pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, weryfikacji stosowanych zabezpieczeń IT, przeprowadzeniu wywiadów z wybranymi pracownikami oraz analizie formularzy, stron internetowych, umów z kontrahentami i innych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jaka jest cena przeprowadzenia audytu zgodności z RODO?

Ostateczna cena przeprowadzenia Audytu zgodności z RODO ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę, w tym cennik jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością organizacji. W celu uzyskania wstępnej oferty i wyceny wystarczy do nas zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail z krótkim opisem działalności organizacji, wskazaniem gdzie znajduje się jej siedziba (miasto) oraz ewentualne oddziały a także wskazaniem przybliżonej liczby zatrudnionych pracowników/współpracowników. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania oferty i wyceny usługi dla Państwa organizacji lub też uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa podmiot.