Na czym polega usługa Audytu zgodności z RODO?

Usługa audytu zgodności z RODO (Audytu RODO)  polega na przeprowadzeniu w firmie/organizacji badania mającego na celu ustalenie jakie dane osobowe są w niej przetwarzane oraz czy dane te przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt polega w szczególności na fizycznej inspekcji pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, weryfikacji stosowanych zabezpieczeń IT, przeprowadzeniu wywiadów z wybranymi pracownikami oraz analizie formularzy, stron internetowych, umów z kontrahentami i innych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Co otrzymam w ramach usługi audytu RODO?

Usługa obejmuje przeprowadzenie kompleksowego audytu ochrony danych osobowych, przygotowanie sprawozdanie poaudytowego a także pomoc we wdrożeniu wydanych zaleceń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosowanych klauzul zgód i informacyjnych (w tym polityki prywatności), czy pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (np. Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, upoważnień, oświadczeń o poufności), usługa obejmuje również przygotowanie aktualizacji tych dokumentów lub też przygotowanie ich od postaw. 
W trakcie obowiązywania umowy, Audytor 4B oraz jego zespół jest również dostępny dla pracowników/współpracowników Klienta podczas spotkań a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu we wszelkich kwestiach/wątpliwościach z zakresu ochrony danych osobowych.

Jaka jest cena przeprowadzenia audytu zgodności z RODO?

Ostateczna cena przeprowadzenia Audytu zgodności z RODO ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę, w tym cennik jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością organizacji. W celu uzyskania wstępnej oferty i wyceny wystarczy do nas zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail z krótkim opisem działalności organizacji, wskazaniem gdzie znajduje się jej siedziba (miasto) oraz ewentualne oddziały a także wskazaniem przybliżonej liczby zatrudnionych pracowników/współpracowników. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania oferty i wyceny usługi dla Państwa organizacji lub też uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa podmiot.  

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem wyceny naszych usług, prosimy o pozostawienie swoich danych w formularzu kontaktowym lub bezpośredni kontakt. Administratorem Państwa danych osobowych będzie 4B sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. O zasadach przetwarzania danych osobowych mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce prywatności

Pozostałe usługi z zakresu ochrony danych osobowych

Usługa oprócz przeprowadzanie samego audytu, obejmuje również przygotowanie przygotowanie niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla upoważnionych pracowników.

Usługa polega na stałym wparciu wydelegowanego pracownika 4B jako Inspektora Ochrony Danych w Państwa organizacji. W ramach usługi IOD w szczególności prowadzi wewnętrzną dokumentację, przeprowadza audyty i szkolenia a także pełni wsparcie merytoryczne.