Usługi RODO (Usługi z zakresu ochrony danych osobowych)

Outsourcing IOD

Usługa polega na stałym wparciu wydelegowanego pracownika 4B jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwa organizacji. W ramach usługi IOD w szczególności prowadzi wewnętrzną dokumentację, przeprowadza audyty i szkolenia a także pełni wsparcie merytoryczne dla pracowników Klienta.
Czytaj więcej

Audyt RODO

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych a także przygotowaniu raportu wraz z zaleceniami.
Czytaj więcej

Wdrożenie RODO

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu RODO, przygotowania sprawozdania oraz niezbędnej dokumentacji (m.in. polityk ochrony danych, upoważnień, klauzul zgód i informacyjnych, umów powierzenia danych) a także na przeprowadzeniu szkoleń dla upoważnionych pracowników.
Czytaj więcej

Pozostałe usługi RODO (Usługi z zakresu ochrony danych osobowych)

4B świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych takie jak w szczególności Audyt RODO, Wdrożenie RODO, Outsourcing IOD. Nasze usługi nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do tego obszaru- po wcześniejszym uzgodnieniu możemy świadczyć nasze usługi w innym zakresie (np. przygotowanie dedykowanych analiz/umów powierzenia przetwarzania danych/szkoleń).