Na czym polega usługa Wdrożenia RODO?

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu (w szczególności przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami; inspekcji w miejscach, w których przetwarzane są dane osobowe; weryfikacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych; weryfikacji klauzul zgód / informacyjnych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; weryfikacji zabezpieczeń stacji roboczych) oraz wskazaniu na tej podstawie wytycznych do zastosowania przez Klienta, a także pomocy przy wdrażaniu wydanych zaleceń, stworzeniu stosownej dokumentacji oraz przeszkoleniu pracowników.

Jaka jest cena wdrożenia RODO?

Ostateczna cena wdrożenia RODO ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością spółki. Ceny najprostszych wdrożeń zaczynają się już od 1000 zł netto. Ostateczna cena jest zależna jednak od wielu czynników, w szczególności zakresu przetwarzanych danych i czynności jakich dokonuje na nich organizacja. Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny usługi dla Państwa organizacji/uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa organizację.