Na czym polega usługa Wdrożenia RODO?

Usługa Wdrożenia RODO polega na przeprowadzeniu audytu (w szczególności przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami; inspekcji w miejscach, w których przetwarzane są dane osobowe; weryfikacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych; weryfikacji stosowanych zabezpieczeń) oraz wskazaniu na tej podstawie wytycznych do zastosowania przez Klienta. Usługa obejmuje także pomoc przy wdrażaniu wydanych zaleceń, stworzeniu stosownej dokumentacji oraz przeszkoleniu pracowników. Szczegóły dotyczące naszej oferty znajdują się u dołu niniejszej strony.

Jaka jest cena wdrożenia RODO?

Ostateczna cena wdrożenia RODO ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę, w tym wycenę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością organizacji. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania oferty i wyceny usługi dla Państwa organizacji lub też uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa podmiot.  

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem wyceny naszych usług, prosimy o pozostawienie swoich danych w formularzu kontaktowym lub bezpośredni kontakt. Administratorem Państwa danych osobowych będzie 4B sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. O zasadach przetwarzania danych osobowych mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce prywatności

Co obejmuje usługa Wdrożenia RODO?

Usługa Wdrożenia RODO składa się z 3 etapów* :
  • ETAP I Audyt ochrony danych osobowych / Analiza ryzyka
  • ETAP II Przygotowanie / modyfikacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
  • ETAP III Szkolenia
* - w zależności od wielkości i potrzeb organizacji wskazane etapy mogą się różnić.

Etap I Audyt ochrony danych osobowych / Analiza ryzyka

Audyt RODO polega na przeprowadzeniu w firmie/organizacji badania mającego na celu ustalenie jakie dane osobowe są w niej przetwarzane oraz czy dane te przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt polega w szczególności na fizycznej inspekcji pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, weryfikacji stosowanych zabezpieczeń IT, przeprowadzeniu wywiadów z wybranymi pracownikami oraz analizie formularzy, stron internetowych, umów z kontrahentami i innych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas tego etapu przeprowadzana jest również analiza ryzyka, na podstawie której określane są minimalne zabezpieczenia jakie powinny być stosowane u Klienta podczas przetwarzania danych osobowych.

Etap II Dokumentacja zakresu ochrony danych osobowych

Na podstawie zaleceń poaudytowych tworzona lub modyfikowana jest dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wszelkie niezbędne rejestry, polityki, regulaminy, instrukcje, upoważnienia, oświadczenia o poufności a także klauzule zgody oraz informacyjne (w tym polityki prywatności) i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Etap III Szkolenia

Ostatnim etapem usługi Wdrożenia RODO jest przeprowadzenie szkoleń dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych. Żaden system bezpieczeństwa nie będzie skuteczny, jeżeli jego użytkownicy nie będą właściwie przeszkoleni. Brak odpowiednich szkoleń znacząco wpływa na podniesienie poziomu ryzyka, i jako taki stanowi istotną wadę systemu ochrony danych osobowych. Na szkoleniach poruszane są w szczególności zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.