Oferta 4B - Usługi z zakresu ochrony danych osobowych

Outsourcing IOD

Usługa polega na stałym wparciu wydelegowanego pracownika 4B jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwa organizacji. W ramach usługi IOD w szczególności prowadzi wewnętrzną dokumentację, przeprowadza audyty i szkolenia a także pełni wsparcie merytoryczne dla pracowników Klienta.
Czytaj więcej

Wdrożenie RODO

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu RODO, przygotowania sprawozdania oraz niezbędnej dokumentacji (m.in. polityk ochrony danych, upoważnień, klauzul zgód i informacyjnych, umów powierzenia danych) a także na przeprowadzeniu szkoleń dla upoważnionych pracowników.
Czytaj więcej

Audyt RODO

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych a także przygotowaniu raportu wraz z zaleceniami.
Czytaj więcej

Wybrane organizacje, które podjęły z nami współpracę