Na czym polega Outsourcing IOD?

Usługa Outsourcingu IOD (Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych) polega na powołaniu w Państwa organizacji naszego wyspecjalizowanego pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych  - każdy z naszych pracowników powoływany na to stanowisko posiada certyfikat audytora wiodącego systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Inspektor Ochrony Danych zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji - prowadzi stosowną dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadza kontrolne audyty oraz prowadzi szkolenia dla osób upoważnionych, wspiera merytorycznie pracowników organizacji, tworzy i opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pełna lista zadań realizowanych przez zewnętrznego IOD znajduje się u dołu niniejszej strony. W zależności od potrzeb organizacji, Inspektor Ochrony Danych może wykonywać również inne zadania (np. cykliczna wizyta u Klienta).

Dla kogo przeznaczona jest usługa Outsourcingu IOD?

Usługa Outsourcingu funkcji IOD przeznaczona jest dla organizacji (w tym również dla mniejszych podmiotów), które chciałyby zlecić prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych firmie zewnętrznej. Pozwala to Państwu skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy sprawami związanymi z ochroną danych osobowych zajmują się nasi wyspecjalizowani eksperci. W przypadku niektórych organizacji istnieje ustawowy wymóg powołania Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości czy w Państwa organizacji wymagane jest powołanie IOD, zapraszamy do kontaktu.

Cena Outsourcingu IOD

Cena Outsourcingu IOD ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji. Wiążącą ofertę, w tym wycenę jesteśmy w stanie przedstawić po krótkim zapoznaniu się z działalnością organizacji. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania oferty i wyceny usługi dla Państwa organizacji lub też uzyskania informacji odnośnie wymogów jakie RODO nakłada na Państwa podmiot.  Mogą Państwo skorzystać również z poniższego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem wyceny naszych usług, prosimy o pozostawienie swoich danych w formularzu kontaktowym lub bezpośredni kontakt. Administratorem Państwa danych osobowych będzie 4B sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. O zasadach przetwarzania danych osobowych mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce prywatności

Zespół Inspektora Ochrony Danych

Usługa outsourcingu IOD w ramach naszej oferty obejmuje również oddanie do Państwa dyspozycji Zespołu IOD, tj. grupy specjalistów pod przewodnictwem Inspektora Ochrony Danych. Powołanie zespołu w organizacji niesie ze sobą szereg korzyści – inaczej niż w przypadku powołania samego Inspektora, powołując zespół, przynajmniej jeden członek zespołu pozostaje zawsze do Państwa dyspozycji. Umożliwia to również zapewnienie ciągłości realizacji zadań, które zostały zlecone Inspektorowi ochrony danych. Ponadto, członkowie zespołu IOD specjalizują się w różnych sferach z zakresu ochrony danych osobowych, dzięki czemu świadczone przez nas usługi są kompleksowe.

W jaki sposób realizowana jest i co obejmuje usługa Outsourcingu IOD? (Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych)

Powołany w ramach outsourcingu Inspektor Ochrony Danych oraz jego zespół, przedstawiany jest pracownikom/współpracownikom Klienta jako punkt kontaktowy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Na początku usługi, IOD przeprowadza audyt z zakresu ochrony danych osobowych (wywiady z pracownikami, fizyczna inspekcja obszaru przetwarzania danych osobowych, analiza dokumentacji), aktualizuje lub przygotowuje stosowną dokumentację z zakresu ochrony danych oraz pomaga we wdrożeniu wydanych przez niego zaleceń wynikających z audytu. Następnie organizowane są szkolenia dla pracowników/współpracowników Klienta. W trakcie trwania usługi Inspektor Ochrony Danych jest dostępny dla przedstawicieli Klienta zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i telefonicznie. W zależności od potrzeb organizowane są również bieżące wizyty w siedzibie Klienta. Poniżej zamieszczono przykładową listę zadań realizowanych przez IOD. Każda oferta Outsourcingu IOD jest przygotowywana jednak indywidualnie zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta.

Przykładowa lista zadań realizowanych przez Inspektora Ochrony Danych:
 • przygotowywanie oraz przedstawianie Klientowi planu audytów;
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie);
 • informowanie Klienta o wszelkich obowiązkach spoczywających na nim na mocy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. oraz innych obowiązujących go przepisach prawnych z zakresu ochrony danych;
 • systematyczna aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • szkolenie przeprowadzone dla pracowników w siedzibie Klienta;
 • zapoznawanie nowo zatrudnianych pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia stacjonarne lub szkolenia online);
 • reprezentacja Klienta w przypadku kontroli z organu nadzorczego, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
 • tworzenie i nadzór nad podpisywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • tworzenie klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • audyt doraźny oraz wsparcie w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych;
    o instrukcje postępowania dla pracowników,
    o analiza przyczyn naruszeń,
    o zalecenia pokontrolne,
 • monitorowanie przestrzegania przez Klienta przepisów RODO, innych przepisów prawnych, a także wdrożonych polityk z zakresu ochrony danych osobowych;
 • udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;